CÔNG NGHỆ CHỮA CHÁY TỪ NHẬT BẢN

Ông Shigeaki Hatakeyama

CEO của EXCORE Co. LTD

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Hóa học Công nghiệp & Thẩm định
Trưởng phòng Kỹ thuật của Kabo Kogyo Co., Ltd.
Trưởng phòng Thiết kế Sản phẩm của Bonex.
Chủ tịch Hiệp hội Phòng Cháy tại Nhật Bản
Giám đốc Điều Hành Fitech

BẰNG PHÁT MINH

BẰNG PHÁT MINH

GIẤY CHỨNG NHẬN

GIẤY CHỨNG NHẬN

MUA NGAY BÌNH CHỮA CHÁY DẠNG NÉM

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CÁCH DÙNG

SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT
So sánh bình chữa cháy dạng ném với bình chữa tháy thông thường

CÁC TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA BÌNH CHỮA CHÁY CẤP TỐC [email protected]

VIDEO KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM